Ống trao đổi nhiệt A179 19.05 * 2.11 gửi cho khách hàng Đài Loan

May 5, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Ống trao đổi nhiệt A179 19.05 * 2.11 gửi cho khách hàng Đài Loan

2 container A179 19.05 * 2.11 dài 11.8M ống trao đổi nhiệt gửi cho khách hàng Đài Loan.

Các ống có bôi dầu, đánh dấu.